[email protected] 0911 665 033

Operačný program Výskum a inovácie

Implementácia inovatívnych výrobných postupov v prevádzke Pivovar Karpat a výrobných postupov na výrobu inovatívnych prírodných produktov

Spoločnosť Distrib Capital, s.r.o. získala podporu z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu projektu s názvom  Implementácia inovatívnych výrobných postupov v prevádzke Pivovar Karpat a výrobných postupov na výrobu inovatívnych prírodných produktov” 

Realizačným zámerom projektu je založenie novej prevádzky v pivovare Karpart zameranej na výrobu remeselných ciderov na prírodnej báze bez chemických látok a výrobu remeselných nápojov na báze uvarenej sladiny bez chemických látok.

Cieľom projektu je “Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v podniku zavedením inovačných opatrení do výroby cideru a sladinového nápoja”.

Realizácia predkladaného projektu prispeje k:

·       podpore domacej surovinovej základne,

·      zvýšeniu inovačnej  a technologickej úrovne podniku,

·      zvýšeniu miery konkurencieschopnosti podniku,

·      zníženiu miery nezamestnanosti v regióne,

·      podpore kvality a efektivity výrobného procesu.

Výsledky predkladaného projektu sa prejavia v rastúcej kvalite a počte špičkových produktov na slovenskom trhu, čo zaručí udržateľnosť prestíže pivovaru Karpat a jeho produktov. V podstatnej miere rozšíri a skvalitní spolupráca so spoločenskými a hospodárskymi subjektmi. Podobne je reálne zvýšenie aktívneho podielu na zahraničnom trhu.

Kúpna zmluva k NFP

Zverejnené 14.06.2018

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program Výskum a inovácie

OBSAH TEJTO WEB STRÁNKY JE VHODNÝ LEN PRE OSOBY STARŠIE AKO 18 ROKOV

Kliknutím na tlačidlo "Vstúpiť" potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov.

Overenie veku